Telefon

+90 532 482 15 45

Adres

Ümraniye/İSTANBUL

Dünya E-Basın Konseyi, ‘E-Basın Meslek İlkeleri’ adı altında Haber ve her türlü bilgiyi toplayan, E-ortamda yayımlayan, paylaşan, dağıtan ve yorum yapan ve olayları açıklayan, bilgi ve belge paylaşan, E-Gazetecilerin veya e-yayıncıların mesleki tavırlarının standartlarını belirleyen aşağıdaki uluslararası bildirge, Dünya E Basın Konseyi Birliği (DEBK) tarafından onaylanmıştır.

E-Gazeteci veya yayıncı özgür haberciliğin haklarını savunur ve aşağıdaki meslek ilkelerine uyar, uyulmasını gözetir.

E-Basın özgürdür. Her türlü fikri, eleştiriyi ve haberi e-ortamda özgürce beyan eder. Her türlü bilgiyi, fikri ve eleştiriyi evrensel hukuk kuralları ve ahlak kurallarını gözeterek yayımlar. Hakaret, aşağılama ve insanın onurunu kırıcı yayınlardan kaçınır.

Haber ve her türlü bilgiyi toplayan ve her türlü düşünceyi e-ortamda yayımlayan, paylaşan, dağıtan ve yorum yapan, olayları açıklayanlar, web sitesi sahipleri veya sorumluları veya yöneticileri ile sosyal medya kullanıcılarının ilk görevi doğruya ve kamunun doğruyu bilmesine saygı göstermesidir.

E-Gazeteci veya e-yayıncı sadece, aslını bildiği gerçeklere uygun olarak yayın yapar. Temel bilgiyi saklamaz ve belgeyi tahrif etmez. Yanlışlığı kesinlikle ispat edilen yayınlanmış bir bilgiyi düzeltmek için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Güvene bağlı olarak elde edilmiş bilginin kaynağına ilişkin mesleki gizliliğe uyar.

E-Gazeteci veya e-yayıncı, iletişim araçları ile artırılan ayrımcılığın tehlikesinin farkında olmalıdır ve toplumsal, ulusal, siyasi ve diğer görüşlere, din, dil, ırk, cinsiyete dayalı ayrımcılığa olanak sağlanmasından kaçınır.

E-Gazeteci veya e-yayıncı aşağıdaki hususları ciddi mesleki hatalar olarak ele alır:

-Haber, makale çalma (intihal),
-Kötü niyetli yanlış açıklamalar,
-İftira, onur kırıcı yayın, temelsiz suçlama,
-Yayın ya da baskı yapma bağlamında herhangi bir biçimde rüşvet kabul etme.
-Belirli amaç veya gücün yanında yer almak adına algı yönetimi niyeti ile asılsız yayınlar yapmak veya bu yayınları organize etmek

E-Gazeteci veya e-yayıncı, yukarıda belirtilen ilkelere sadık kalmayı görev bilir.

Her ülkenin genel kanunları çerçevesinde, E-Gazeteci veya e-yayıncı profesyonel konularda sadece meslektaşlarının yargılarını kabul ederler ve idare veya diğer yerlerden gelecek baskı ve müdahaleleri kabul etmezler.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2014 tarih ve 2014-6743 sayılı kararnamesi ile Kurucu Başkan Gazeteci Yazar Hasan Taşkın yönetiminde Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyetine başlamıştır.

İletişim

+90 532 482 15 45

Poligon Cd. Depoyolu Sk. No: 16 Öne Blok K.12 Ümraniye/İSTANBUL

info@debk.org.tr