Telefon

+90 532 482 15 45

Adres

Ümraniye/İSTANBUL

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği, özgür ve sorumlu elektronik medya kuruluşlarını korumak, geliştirmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Birliğin amaçları ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Özgür ve sorumlu elektronik medya kuruluşlarını korumak ve geliştirmek: Bu kapsamda, birliğin amacı, elektronik medya kuruluşlarının özgür yayıncılık yapmalarını sağlamak, onların bağımsızlıklarını ve hesap verebilirliklerini korumaktır.
 • Bağımsız elektronik medya kuruluşlarını desteklemek: Bu kapsamda, birliğin amacı, bağımsız elektronik medya kuruluşlarının çalışmalarını desteklemek, onların güçlendirilmesine yardımcı olmaktır.
 • Elektronik medya kuruluşlarının mesleki etik standartlarını geliştirmek: Bu kapsamda, birliğin amacı, elektronik medya kuruluşlarının mesleki etik standartlarını geliştirmek, onların doğru ve tarafsız habercilik yapmalarını sağlamaktır.
 • Elektronik medya kuruluşlarının halkın doğru bilgilendirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak: Bu kapsamda, birliğin amacı, elektronik medya kuruluşlarının halkın doğru bilgilendirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, onların toplumun demokratik işleyişine katkıda bulunmalarını desteklemektir.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği’nin Üyeleri

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği’nin üyeleri, aşağıdaki gruplardan oluşabilir:

 • İnternet yayıncılığı yapan kurumlar: Bu kapsamda, internet üzerinden haber, yayın, içerik veya reklam hizmeti veren tüm kurumlar üye olabilir.
 • STK ve resmi kurumların basın müşavirleri ve basın danışmanları: Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların basın müşavirleri ve basın danışmanları üye olabilir.
 • Bilişim uzmanları ile internet haberciliği yapan gazeteciler: Bu kapsamda, bilişim alanında uzmanlaşmış kişiler ve internet haberciliği yapan gazeteciler üye olabilir.
 • Hukukçular: Bu kapsamda, elektronik medya alanında çalışan hukukçular üye olabilir.
 • Akademisyenler veya üniversitelerin yöneticileri veya temsilcileri: Bu kapsamda, elektronik medya alanında çalışan akademisyenler veya üniversitelerin yöneticileri veya temsilcileri üye olabilir.
 • Sosyologlar, psikologlar: Bu kapsamda, elektronik medya alanında çalışan sosyologlar veya psikologlar üye olabilir.
 • Dijital yayıncılar, yazılımcılar, servis sağlayıcılar, İT firmaları, teknoloji üreticileri veya temsilcileri: Bu kapsamda, dijital medya alanında çalışan dijital yayıncılar, yazılımcılar, servis sağlayıcılar, İT firmaları, teknoloji üreticileri veya temsilcileri üye olabilir.
 • Elektronik yazarlar (Blog yazarları vs): Bu kapsamda, elektronik ortamda yazı yazan veya içerik üreten kişiler üye olabilir.
 • Dijital reklam firmaları veya temsilcileri ile dijital iletişimciler: Bu kapsamda, dijital medya alanında çalışan dijital reklam firmaları veya temsilcileri ile dijital iletişimciler üye olabilir.
 • Medya konseyi, oda ve birlikler, basın konseyi ve benzeri kuruluşları: Bu kapsamda, medya alanında çalışan medya konseyi, oda ve birlikler, basın konseyi ve benzeri kuruluşlar üye olabilir.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği’nin Çalışma Yöntemleri

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği, aşağıdaki yöntemlerle çalışmalarını yürütür:

 • Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları: Bu kapsamda, birlik, elektronik medya alanında çalışan kişileri ve kurumları eğitmek ve bilgilendirmek için kurs, seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
 • Araştırma ve geliştirme çalışmaları: Bu kapsamda, birlik, elektronik medya alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütür.
 • Uluslararası işbirliği: Bu kapsamda, birlik, diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • Kamuoyu ile ilişkiler: Bu kapsamda, birlik, çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için çeşitli çalışmalar yapar.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği, elektronik medya alanında çalışan kişileri ve kurumları desteklemek, onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve elektronik medyanın özgür ve sorumlu bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2014 tarih ve 2014-6743 sayılı kararnamesi ile Kurucu Başkan Gazeteci Yazar Hasan Taşkın yönetiminde Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyetine başlamıştır.

İletişim

+90 532 482 15 45

Poligon Cd. Depoyolu Sk. No: 16 Öne Blok K.12 Ümraniye/İSTANBUL

info@debk.org.tr