Telefon

+90 532 482 15 45

Adres

Ümraniye/İSTANBUL

Dünya E-Basın Konseyi Birliği

Hakkımızda

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2014 tarih ve 2014-6743 sayılı kararnamesi ve Cumhubaşkanı’nın onayı ile Kurucu Başkan Gazeteci Yazar Hasan Taşkın yönetiminde Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyetine başlamıştır.

Birlik yönetiminde gazeteciler, sosyal medya uzmanları, iletişimciler ile telekominikasyon uzmanları bulunmaktadır.

Bir taraftan Elektronik medya özgürlüğü sınırları aşmakta ve her isteyen e-habercilik yapmakta, diğer yandan bu alanda sivil toplum çatısı altında bir otokontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda eğitim önem arz etmektedir.

Bu otokontrolün sağlanmasında görev üstlenmeyi amaçlayan DEBK, doğru ve etik kurallar çerçevesinde vatandaşların özgürce bilgi edinme hakkını savunur.

DEBK, Özgür Bağımsız Elektronik ve Dijital Medya Konseyleri ve Ombudsmanı, kurumu gibi bağımsız organlar oluşturmanın, özgürlük, sorumluluk ve hesap sorulabilirlik gibi hususların korunmasını ve gelişmesini sağlayan yöntemlerden biri olabileceğinden yola çıktı.

DEBK, Özgür elektronik medyanın halka hesap vermekle yükümlü olduğu algısının oluşturulmasında misyon üstlenmeyi amaçladı.

DEBK, haber siteleri arasında güvenilir siteler oluşmasında etkin rol üstlenerek, payeler geliştirmeyi amaçlamakta ve internet haber sitelerini “Dünya E-Basın Meslek İlkeleri” kurallarına uymaya teşvik edecek çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. A Class haber sitesi, B Class Haber sitesi, C Class Haber sitesi gibi… Ya da, Dünya E-Basın Meslek ilkelerine aykırı yayınları güvenilmez siteler olarak ifşa edecek çalışmayı yürütmek için alt yapısını oluşturacaktır.

Eğitim çalışmaları, konferanslar, akademik yayınlar, doktora tezleri, tanıtım filmleri ile internet ve sosyal medya alanındaki seviyenin yükseltilmesi DEBK’nın en önemli amaçlarından biridir.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2014 tarih ve 2014-6743 sayılı kararnamesi ile Kurucu Başkan Gazeteci Yazar Hasan Taşkın yönetiminde Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyetine başlamıştır.

İletişim

+90 532 482 15 45

Poligon Cd. Depoyolu Sk. No: 16 Öne Blok K.12 Ümraniye/İSTANBUL

info@debk.org.tr